Unfoi – Unfall

  1. Unfall, Unglück, Unglücksfall, tragisches Ereignis (…sei Muadda is bei am Unfoi gstorm! …des war a tragischer Unfoi!)
  2. Malheur, Missgeschick (…as vierte Kind war a „Unfoi“!)