Muada – Muatta – Muadda – Muatter – Muadder

Mutter, Mama (…geh hoam zu deina Muada! …des sog i deiner Muatter! …is dei Muadda dahoam? …wo is’n dei Muatter? …Muadder, woaßt as scho?)