mausen – mausn

a) still und heimlich entwenden, klauen (…etz konnst ma koa Gäid mehr mausen!)

b) koitieren, Geschlechtsverkehr ausüben (…auf geht’s, dean ma mausn!)

1. Pers./Sg. i maus [imaus]
2. Pers./Sg. du maust [dumausd]
3. Pers./Sg. er/sie/es maust [eàmausd]
1. Pers./Pl. mia mausen [miàmausn]
2. Pers./Pl. ihr/ös mausts [iàmausz/
esmausz]
3. Pers./Pl. sie mausen [simausn]
1. Pers./Sg. i maus [imaus]
2. Pers./Sg. du maust [dumausd]
3. Pers./Sg. er/sie/es maust [eàmausd]
1. Pers./Pl. mia mausn [miàmausn]
2. Pers./Pl. ihr/ös mausts [iàmausz/
esmausz]
3. Pers./Pl. sie mausn [simausn]

Das Partizip Perfekt lautet gmaust [gmausd] = entwendet, geklaut