mausen – mausn

a) still und heimlich entwenden, klauen (…etz konnst ma koa Gäid mehr mausen!)

b) koitieren, Geschlechtsverkehr ausüben (…auf geht’s, dean ma mausn!)

1. Pers./Sg.i maus[imaus]
2. Pers./Sg.du maust[dumausd]
3. Pers./Sg.er/sie/es maust[eàmausd]
1. Pers./Pl.mia mausen[miàmausn]
2. Pers./Pl.ihr/ös mausts[iàmausz/
esmausz]
3. Pers./Pl.sie mausen[simausn]
1. Pers./Sg.i maus[imaus]
2. Pers./Sg.du maust[dumausd]
3. Pers./Sg.er/sie/es maust[eàmausd]
1. Pers./Pl.mia mausn[miàmausn]
2. Pers./Pl.ihr/ös mausts[iàmausz/
esmausz]
3. Pers./Pl.sie mausn[simausn]

Das Partizip Perfekt lautet gmaust [gmausd] = entwendet, geklaut