Tratscherei

Gerede, Geschwätz, Getratsche, Klatsch, Tratsch (…gspannt bin i, wann de Tratscherei amoi aufhört! …auf de Tratscherei gib i nix!)


[themoneytizer id=21331-1]