in oana Tour – in oana Dur

andauernd, ständig, fortwährend, ununterbrochen (…muaßt du in oana Tour schimpfa? …heid rengt ’s in oana Dur!)


[themoneytizer id=21331-1]