seichen – seicha – seihen

durchseihen, seihen; durch ein Sieb schütten (…den Tee muaß ma seichen!)

1. Pers./Sg.i seich[isaich]
2. Pers./Sg.du seichst[dusaixd]
3. Pers./Sg.er/sie/es seicht[eàsaichd]
1. Pers./Pl.mia seichen[miàsaichà]
2. Pers./Pl.ihr/ös seichts[iàsaichz/
essaichz]
3. Pers./Pl.sie seichen[sisaichà]
1. Pers./Sg.i seich[isaich]
2. Pers./Sg.du seichst[dusaixd]
3. Pers./Sg.er/sie/es seicht[eàsaichd]
1. Pers./Pl.mia seicha[miàsaichà]
2. Pers./Pl.ihr/ös seichts[iàsaichz/
essaichz]
3. Pers./Pl.sie seicha[sisaichà]

Das Partizip Perfekt lautet gseicht [xaichd] = geseiht