lätschert – letschert – lätschad – lätschat – letschad – letschat

1. kraftlos, matt, schlapp (…heid bin läschtert beinand!)

2. antriebslos, langweilig, lasch (…da Lerl is a lätscherter Zipfe!)

3. (Gemüse, Obst, Salat) schwammig, weich, welk (…da Kopfsalat is scho lätschert!)