kniagln

in angestrengter, mühevoller Haltung knien (…ois Ministranten hamma beim Rosenkranz oiwei lang kniagln miassn!)

1. Pers./Sg. i kniaglt [igngld]
2. Pers./Sg. du kniaglst [dugnglsd]
3. Pers./Sg. er/sie/es kniaglt [eàgngld]
1. Pers./Pl. mia kniagln [miàgngln]
2. Pers./Pl. ihr/ös kniaglts [iàgnglz/
esgnglz]
3. Pers./Pl. sie kniagln [signgln]