Hundskrippe – Hundskrüppel – Bairische Schimpfwörter

  1. boshafter, frecher, raffinierter Kerl (…du bist a ganz a raffinierter Hundskrippe!)
  2. unfolgsames, ungezogenes Kind (…heid gebn s‘ wieder gar koa Ruah, de Hundskrüppeln!)