henga – hänga – hängen

hängen (…gestern samma no beim Wirt henga bliebn! …pass auf, bleib ned mit deiner Joppn hänga! …lass di ned a so henga!)

1. Pers./Sg. i heng [iheng]
2. Pers./Sg. du hengst [duhenxd]
3. Pers./Sg. er/sie/es hengt [eàhengdd]
1. Pers./Pl. mia henga [miàhengà]
2. Pers./Pl. ihr/ös hengts [iàhengz/
eshengz]
3. Pers./Pl. sie henga [sihengà]
1. Pers./Sg. i häng [iheng]
2. Pers./Sg. du äengst [duhenxd]
3. Pers./Sg. er/sie/es hängt [eàhengdd]
1. Pers./Pl. mia hänga [miàhengà]
2. Pers./Pl. ihr/ös hängts [iàhengz/
eshengz]
3. Pers./Pl. sie hänga [sihengà]

Das Partizip Perfekt lautet ghengt/ghängt [ghengdd] = gehangen