1. ungehobelter, unverschämter, rücksichtsloser Mensch 2. dreckiger, ungepflegter Mensch (…so a gstinkerter Hammel!) 3. schweinischer, versauter Mistkerl