Dullackn – Dullaggn – Dulacken

Beule, Delle, Druckstelle, Einbuchtung (…host de Dullackn im Kotflügel scho gsehgn? …in dem Blech san a Hauffa Dullaggn!)


[themoneytizer id=21331-1]