dickbackert – dickbackad – dickbackat

pausbäckig; mit dicken, runden Wangen versehen (…eia Deandl is ganz schee dickbackert. …siehgst den dickbackertn Buam do drent?)