dahaut derhaut

  1. ausgelaugt, erschlagen, erschöpft (…nach dera Wallfahrt war i gscheid dahaut!)
  2. verlottert, heruntergekommen (…etz kimmst aba scho arg dahaut daher, reiß di amoi zamm!)