Bieserl – Biesal – Biserl – Bisal – Pieserl

Penis kleiner Knaben, Zipferl (…da Seppi hod ganz a kloans Bieserl! …da Flori hod se sei Biesal im Reißverschluss eizwickt!)