Bierfassl – Bierfassel – Bierfass

Bierfass, Partyfass, kleines Fass, Fässchen (…as Bierfassl tropft! …as Bierfassl hoi ma mit’m Loatawagl! …der sauft alloa a ganz‘ Bierfassel aus!)