Würschtl – Würstl – Würschtel – Würstel – Würstchen

Würstchen, kleine Wurst (…mogst Würschtl in dei Suppm nei? …de Würstl san guad!)