Tutterer – Dudderer – Duddara – Dutterer – Duttara

siehe Dudderer