Tschapperl – Tschappal

  1. einfältiges, ungeschicktes Kind (…wos host denn gmacht, du Tschapperl, du kloans?)
  2. naives, gutmütiges, liebenswertes weibliches Wesen, Dummchen (…du bist a liabs Tschapperl!)

[themoneytizer id=21331-1]