Topfenstrudel – Topfnstrudl – Dopfastrudel – Dopfnstrudl

Quarkstrudel (…dei Topfenstrudel is sauguad! …kriag i no a Stückl Topfnstrudl? …wo gibts ’n den guadn Dopfastrudel?)