1. Stift, Nagel
  2. ungehobelter Kerl (…so a Bauernsteften, so a ausgschamter!)