riacha – riachn – riechen

a) riechen; einen Geruch, eine Ausdünstung wahrnehmen (…des guade Essn konn ma scho von da Weitn riacha!)

b) einen Geruch verbreiten (…wos riacht `n do so?)

1. Pers./Sg.i riach[irch]
2. Pers./Sg.du riachst[durchsd]
3. Pers./Sg.er/sie/es riacht[eàrchd]
1. Pers./Pl.mia riacha[miàrchà]
2. Pers./Pl.ihr/ös riachts[iàrchz/
esrchz]
3. Pers./Pl.sie riacha[sirchà]
1. Pers./Sg.i riach[irch]
2. Pers./Sg.du riachst[durchsd]
3. Pers./Sg.er/sie/es riacht[eàrchd]
1. Pers./Pl.mia riachn[miàrchà]
2. Pers./Pl.ihr/ös riachts[iàrchz/
esrchz]
3. Pers./Pl.sie riachn[sirchà]

Das Partizip Perfekt lautet grocha / grochn [grochà / grochn]