oschaugn – oschaung

anschauen, ansehen (…den Fuim mecht i ma oschaugn! …so an Schmarrn mog i ma ned oschaung! …i hob ma de neia Buidl ogschaugt!)

Das Partizip Perfekt lautet ogschaugt/ogschaut [ogschaugd/ogschaud] = angesehen, angeschaut

Redensarten:

sich anschauen = überrascht oder enttäuscht sein, sich wundern (…do werst di oschaung, wenn d` Rechnung kummt!)

sich anschauen lassen = zu Besuch kommen, sich sehen lassen (…lassts eich amoi wieder oschaung!)

sich ned anschauen lassen = sich nicht lumpen lassen (…wenn `s ums Feiern geht, lass i mi ned oschaung!)