nafetzen – nafetzn – nafatzen – nafatzn – nafezn – nafazn

siehe natzen