Mognschoaß – Mognschoas – Mongschoaß – Mongschoas

Rülpser, Rülpsen, Aufstoßen (…a sauberer Mognschoaß befreit! …a Mognschoas, so laut wiar a Kanonaschlag!)

Bläder Spruch:

Des is reine Körperbeherrschung!“, hod da Bauernbua gsagt, wiar eahm a saftiger Mognschoaß auskemma is“, a andrer häd se gspiem!“