mei – mein – meine – Possessiv-Pronomen

mein, meine (…mei Mo, mei Frau, mei Kind. …mei Oide is ma abghaut! …mei Karrn springt ned o!)