mausdod – mausdoud – mausetot

ganz und gar tot; entseelt, leblos, mausetot (…der is mausdod! …dera konn koana mehr helfa, de is mausdoud!)