liab – lieb – lieblich

lieb, lieblich; Liebe, Freundlichkeit, Zuneigung ausdrückend (…du bist so liab! …mei, is des a liabs Kind! …so a liaba Mensch!
…des is aba liab von dir!)

i hob di liab [ihåbdilb] = ich hab dich lieb