langhaarig, lange Haare tragend (…host den langhoradn Bursch do drent gsehng?)