lacha – lachn – lachen

lachen (…über so an Schmarrn konn i bloß lacha! …der gähd zum Lacha in ’n Keller owe!)

1. Pers./Sg.i lach[ila:ch]
2. Pers./Sg.du lachst[dulaxd]
3. Pers./Sg.er/sie/es lacht[eàlachd]
1. Pers./Pl.mia lacha[miàla:chà]
2. Pers./Pl.ihr/ös lachts[iàlachz/
eslachz]
3. Pers./Pl.sie lacha[sila:chà]

Das Partizip Perfekt von lacha lautet glacht [glachd] = gelacht