Knödelheber

  1. Haushaltsgerät zum Herausnehmen der fertigen Knödel aus dem Kochtopf (…gib mar amoi an Knödelheber!)
  2. Büstenhalter (…dei Knedlheber is verrutscht!)