Hosntraga – Hosndraga – Hosntrager – Hosentrager – Hosenträger

Hosenträger (…dir wern ma d‘ Hosntraga scho enger stelln! …mei Hosndraga-Knopf ghört ognaht!)