Hollerblüah – Hollerblüh – Hollerblia – Hollerbliah – Holunderblüte

Holunderblüte, Blütezeit, Zeit der Blüte (…Hollerblüah / Hollerblia macht d‘ Henna mia! …aus Hollerblia konn mar an Tee macha!)