hoazn – hoazen – hoatzn – hoatzen – heizen

heizen, einen Ofen anzünden, eine Heizung einschalten (…bei dera Kältn muaß ma hoazn! …im Mittelgschoß braucht ma ned so vui hoazen!)

1. Pers./Sg. i hoaz [ihzz]
2. Pers./Sg. du hoazt [duhzzd]
3. Pers./Sg. er/sie/es hoazt [eàhzzd]
1. Pers./Pl. mia hoazn [miàhzzn]
2. Pers./Pl. ihr/ös hoazts [iàhzzts/
eshzzts]
3. Pers./Pl. sie hoazn [sihzzn]
1. Pers./Sg. i hoaz [ihzz]
2. Pers./Sg. du hoazt [duhzzd]
3. Pers./Sg. er/sie/es hoazt [eàhzzd]
1. Pers./Pl. mia hoazen [miàhzzn]
2. Pers./Pl. ihr/ös hoazts [iàhzzts/
eshzzts]
3. Pers./Pl. sie hoazen [sihzzn]

Das Partizip Perfekt lautet ghoazt / ghoazd [kzzd] = geheizt