hoazn – hoazen – hoatzn – hoatzen – heizen

heizen, einen Ofen anzünden, eine Heizung einschalten (…bei dera Kältn muaß ma hoazn! …im Mittelgschoß braucht ma ned so vui hoazen!)

1. Pers./Sg.i hoaz[ihzz]
2. Pers./Sg.du hoazt[duhzzd]
3. Pers./Sg.er/sie/es hoazt[eàhzzd]
1. Pers./Pl.mia hoazn[miàhzzn]
2. Pers./Pl.ihr/ös hoazts[iàhzzts/
eshzzts]
3. Pers./Pl.sie hoazn[sihzzn]
1. Pers./Sg.i hoaz[ihzz]
2. Pers./Sg.du hoazt[duhzzd]
3. Pers./Sg.er/sie/es hoazt[eàhzzd]
1. Pers./Pl.mia hoazen[miàhzzn]
2. Pers./Pl.ihr/ös hoazts[iàhzzts/
eshzzts]
3. Pers./Pl.sie hoazen[sihzzn]

Das Partizip Perfekt lautet ghoazt / ghoazd [kzzd] = geheizt