hinblatteln – hinblattln – hibladln

hinblättern, bezahlen, blechen, hinlegen (…hob i an Hauffa Gäid hinblatteln miassn! …mechst für den Krampf so vui Pulver hinblattln?)