Gschwollkopf

  1. dicker, großer Kopf (…mei, hod der an Gschwollkopf auf!)
  2. eigensinniger, starrköpfiger Mensch (…so a sturer Gschwoikopf!)
  3. eingebildeter, protziger Kerl (…schaug’n o, wiar a umananda steigt, der Gschwollkopf!)