Gschroamaul

  1. Angeber, Großmaul (…da Sepp is a richtigs Gschroamaul!)
  2. Schreihals, Schreier, Brüllaffe (…hör amoi mit‘ m Plärrn auf, du Gschroamaul!)