Gschmoass

Bagage, Brut, Gesindel, Geschmeiß, Gesocks, Pack (…mit so am Gschmoass gib i mi ned ab! …bei uns am Bahnhof treibt se lauter Gschmoaß rum!)