Gscherte

Proletarier, Pöbel, Provinzler (…do brauchst gor ned higeh, do san bloß lauta Gscherte! …in dera Ortschaft lebn lauter Gscherde!)