gnetter

gerade, genau, sowieso (…der Sechser is ma gnetter wurscht, weil i scho woaß, dass ’s mi durchhaut!)

erst recht (…i kimm eh z’spät, etz dua i gnedda langsam!)