Gansfettn:

Gänsefett, Gänseschmalz (…de Gansfettn dapack i ned!)