Fotzenspangler – Fotznspangler – Fotznspangla – Fotzenspangla

Zahnarzt, Zahnklempner (…heid muaß i zum Fotzenspangler! …mei Fotznspangler hod mar a saftige Rechnung gschickt!)