fliagn – fliang – fliegen

fliegen (…mit dir mechad i amoi um de ganze Wäid fliagn!)

1. Pers./Sg.i fliag[iflg]
2. Pers./Sg.du fliagst[duflxd]
3. Pers./Sg.er/sie/es fliagt[eàflgd]
1. Pers./Pl.mia fliagn[miàflng]
2. Pers./Pl.ihr/ös fliagts[iàflgz/
esflgz]
3. Pers./Pl.sie fliagn[siflng]
1. Pers./Sg.i fliag[iflg]
2. Pers./Sg.du fliagst[duflxd]
3. Pers./Sg.er/sie/es fliagt[eàflgd]
1. Pers./Pl.mia fliang[miàflng]
2. Pers./Pl.ihr/ös fliagts[iàflgz/
esflgz]
3. Pers./Pl.sie fliang[siflng]

Das Partizip Perfekt lautet gflogn / gflong [gflong] = geflogen