1. Fetzen, Stoffrest, Lappen 2. Kleid, Kleidungsstück (…in dem Fetzen gehst ma ned auf d’Strass!) 3. Schriftstück (…unterschreib amoi den Fetzn!) 4. (Alkohol) Vollrausch (…gestern hod a scho wieder an gscheidn Fetzn hoamzogn!)