Fernseh – Fernseher – Fernsehgerät – Fernsehapparat

Fernseher, Fernsehgerät, Fernsehapparat, Fernsehschirm (…wo konn ma den Fernseh ausschoitn? …heid kimmt wieder gar nix Gscheids im Fernseh! …i hob koan Feanseh!)