drahn – draan – drehen

  1. drehen (…de Kugl konn ma drahn!)
  2. etwas geschickt lenken bzw. ausführen, einer Sache eine positive Wende geben (…du Bazi, des host wieder sauba draht!)
1. Pers./Sg.i drah[idrà:]
2. Pers./Sg.du drahst[dudrà:sd]
3. Pers./Sg.er/sie/es draht[eàdrà:d]
1. Pers./Pl.mia drahn[miàdrà:n]
2. Pers./Pl.ihr/ös drahts[iàdrà:z/
esdrà:z]
3. Pers./Pl.sie drahn[sidrà:n]

Das Partizip Perfekt von drahn lautet draht [drà:d] = gedreht