dennerst – dennascht – dennerscht – dennoch – doch

dennoch, doch (…des häd i dennerst ned glaubt! …werd doch dennascht wen gebn, der dös woaß!)