damanzen – dermanzen

bewältigen, schaffen (…alloa damanzen mia des ned! …i frog mi scho lang, wia de des dermanzen!)

1. Pers./Sg.i damanz[idàmànnz]
2. Pers./Sg.du damanzt[dudàmànnzd]
3. Pers./Sg.er/sie/es damanzt[eàdàmànnzd]
1. Pers./Pl.mia damanzen[miàdàmànnzn]
2. Pers./Pl.ihr/ös damanzts[iàdàmànnzds/
esdàmànnzds]
3. Pers./Pl.sie damanzen[sidàmànnzn]
1. Pers./Sg.i dermanz[idàmànnz]
2. Pers./Sg.du dermanzt[dudàmànnzd]
3. Pers./Sg.er/sie/es dermanzt[eàdàmànnzd]
1. Pers./Pl.mia dermanzen[miàdàmànnzn]
2. Pers./Pl.ihr/ös dermanzts[iàdàmànnzds/
esdàmànnzds]
3. Pers./Pl.sie dermanzen[sidàmànnzn]

Das Partizip Perfekt lautet damanzt / dermanzt

[dàmànnzd] = bewältigt, geschafft