dalamanschieren – dalamantschieren – dalamanschiern

deichseln; drehen; geschickt lenken, arrangieren; managen (…de zwoa Schlawiner dalamanschieren oiwei oiss so gschickt!)