dahaun derhauen

  1. verhauen, verprügeln, verdreschen (…wart no, du Zipfeklatscha, nach da Schui dahaun ma di gscheid!)
  2. zerstören, vernichten (…hod a des ganze Wepsnnest mit am Stecka dahaut!)